En frivillig revision för små aktiebolag

logo_regeringskanslietSmå aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor.

Revision ska bli frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige.
Reformen utgör sannolikt den största regelförenklingen för aktiebolag någonsin.
Regeringens förslag syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt själva ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin organisation och förvaltning.

Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag, bl.a. handelsbolag.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

  • 3 anställda,
  • 1,5 miljoner kr i balansomslutning och
  • 3 miljoner kr i nettoomsättning.

Det finns i dag cirka 349 000 aktiebolag i Sverige. Reformen omfattar cirka 72 procent av samtliga eller ungefär 250 000 aktiebolag. Dessutom berörs uppskattningsvis 15 000 handelsbolag (av de 21 200 som i dag är revisionspliktiga).

Läs mer om detta i det bifogade dokumentet.

Enfrivilligrevision
Revisorsplikten

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.