Tjänster

 

Redovisning

 • Löpande bokföring
 • Periodavslut
 • Månadsavslut
 • Kvartalsredovisning.
 • Moms och arbetsgivaravgifts redovisning i skattedeklaration.
 • Uppförande av bokslut innefattande bilagor, årsredovisning samt årsbokslut.
 • Oavsett om du är i behov att månadsredovisning eller bara bokslut är du välkommen.

Deklarationstjänster

 • Vi gör inkomstdeklarationer för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor samt dess ägares inkomstdeklarationer.
 • Skatteberäkning upprättas alltid när vi gör en inkomstdeklaration.
 • Skatte- och avgiftsanmälan samt preliminära inkomstdeklarationer.
 • Jämkning av den preliminära F-skatten genom preliminära inkomstdeklarationer.

Bolagsbildning

Uppförande av samtliga handlingar, kontakt med bolagsverket vid frågor och upprättande av aktiebok.
Vi upprättar även aktiebrev om så önskas.

Övriga tjänster

Vid svårare skatterättsärenden kan vi förmedla kontakter med skattejurister, skattekonsulter och revisorer.

Comments are closed.