Auktoriserad Redovisningskonsult ger bäst kvalitet!

srf_sveriges_redovisningskonsulters_forbund
UC, Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag, har i dagarna släppt en ny rapport som visar betalningsförmågan hos de svenska företagen. Rapporten visar för andra året i rad att de företag som har en Auktoriserad Redovisningskonsult som arbetar enligt Reko har den högsta kreditvärdigheten. Rapporten visar också att hälften av företagen nu avstår revision och att andelen ökar stadigt.

Totalt har drygt 10 000 Bokslutsrapporter lämnats in och ingår i mätningen. Undersökningen visar tydligt kundnyttan i att använda en Auktoriserad Redovisningskonsult och det är därför av största vikt att våra medlemmar skriver Bokslutsrapport åt sina företag, för att bekräfta att kvalitetskraven i Reko har uppfyllts.

– Undersökningen visar att vi har haft framgång med det kvalitetsarbete som vi inledde när revisionsplikten slopades, säger SRFs förbundsdirektör Fredrik Dahlberg. Vi såg tidigt att det behövdes ett nytt och modernare sätt att kvittera kvalitet i redovisning, som bygger på att göra rätt från början genom hela processen fram till bokslutet. Det är en bättre metod för att skapa kvalitet än att granska och rätta i efterhand, avslutar Fredrik Dahlberg.

Källa:
Kopia från SRF Nyhetsbrev 2013-10-15

Skrivelse_från_SRF_-_Hemsida_2013-10-15
 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.