Tjänster

 

Redovisning

 • Löpande bokföring
 • Periodavslut
 • Månadsavslut
 • Kvartalsredovisning.
 • Moms och arbetsgivaravgifts redovisning i skattedeklaration.
 • Bokslut uppförande av bilagor, årsredovisning samt årsbokslut.
 • Oavsett om du är i behov att månadsredovisning eller bara bokslut är du lika välkommen.

Deklarationstjänster

 • Vi gör inkomstdeklarationer för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor och dess ägares inkomstdeklarationer.
 • Skatteberäkning upprättas alltid när vi gör en inkomstdeklaration.
 • Skatte och avgiftsanmälan samt preliminära inkomstdeklarationer.
 • Jämkning av den preliminära F-skatten genom preliminära inkomstdeklarationer.

Bolagsbildning

Uppförande av samtliga handlingar, kontakt med bolagsverket vid frågor och upprättande av aktiebok.
Vi upprättar även aktiebrev om så önskas.

Övriga tjänster

Vid svårare skatterättsärenden kan vi förmedla kontakter med flera skattejurister, skattekonsulter och revisorer.

Comments are closed