SRF – Auktoriserad redovisningskonsult

srf_konsulterna huvudlogotypFredsborg Invest Aktiebolag är medlem i SRF-Konsulterna.
2011 fick vi våran förnyat certifikat som auktoriserade redovisningskonsulter som gäller fram till slutet av 2013 och därmed följer vi stränga kvalitetsrutiner för att säkerställa våra kunders ekonomi.

Vad innebär att vara auktoriserad?

Vem som helst kan inte bli auktoriserad. För att få och bibehålla medlemskapet och auktorisationen krävs:

  • En gedigen ekonomisk utbildning
  • Minst tre års praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation.
  • Genomgå aktualitets-utbildning.
  • Följa SRF:s etiska regler.
  • Uppfylla SRF:s krav på yrkeskvalitet.
  • Genomgå kvalitetskontroll.
  • Inneha godkänd ansvarsförsäkring.

I och med detta kan vi ge våra kunder det bästa tänkbara service .

Du kan läsa mer om SRF och vårt auktorisation på http://www.srfkonsult.se >>

Andreas_karlsson_auktoriserad_redovisningskonsult
Mattias_karlsson_auktoriserad_redovisningskonsult

En frivillig revision för små aktiebolag

logo_regeringskanslietSmå aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor.

Revision ska bli frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige.
Reformen utgör sannolikt den största regelförenklingen för aktiebolag någonsin.
Regeringens förslag syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt själva ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin organisation och förvaltning.

Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag, bl.a. handelsbolag.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

  • 3 anställda,
  • 1,5 miljoner kr i balansomslutning och
  • 3 miljoner kr i nettoomsättning.

Det finns i dag cirka 349 000 aktiebolag i Sverige. Reformen omfattar cirka 72 procent av samtliga eller ungefär 250 000 aktiebolag. Dessutom berörs uppskattningsvis 15 000 handelsbolag (av de 21 200 som i dag är revisionspliktiga).

Läs mer om detta i det bifogade dokumentet.

Enfrivilligrevision
Revisorsplikten